Skip to main content

Thomas Sandelin

Thomas har varit i klubben länge som både spelare, tränare och viktigt bollplank. Syns flitigt spelande några gånger i veckan i hallen, både i pingis och tennis. Gör ett superjobb med vår vuxengrupp ”Kixgruppen”.

Axel Sacilotto

Axel spelar i våra bästa lag och är trefaldig klubbmästare, vilket några i klubben har som mål att ändra på. Men än så länge är Axel regerande mästare och hjälper barn och ungdomar på lördagarna.

Hugo Sacilotto

Spelar i ett av våra bästa lag och tränar själv flera gånger i veckan. Utöver det så för han sitt pingisskunnande vidare till våra yngre medlemmar under ett par dagar i veckan.